Документи до акредитації – загальні

ВИТЯГ з протоколу № 15 засідання кафедри астрономії та фізики космоса фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 14 січня 2021 року.

 

АКТ впровадження (використання) результатів виконаної науково-дослідної роботи (етапу НДР) у навчальний процес
По НДР № 20БФ051-02 Хвильові процеси в активних резонансних шаруватих плазмових середовищах і метаматеріалах.
Етап № І Розробка аналітичних моделей хвильових процесів у штучних і природних плазмових середовищах виконаної в період з 01.04.2020 р. до 31. 12.2020 р. по Комплексній науковій програмі “Астрономія та фізика космосу”.

 

АКТ впровадження (використання) результатів виконаної науково-дослідної роботи (етапу НДР) у навчальний процес.
По НДР № 19БФ051-08 Визначення та моделювання відгуку атмосфери, іоносфери та магнітосфери на збурення космічного і земного походження.
Етап № 2 Розробка алгоритмів чисельного моделювання збурень та теоретичної моделі взаємодії електрони-вістлери, виконаної в період з 01.01.2020 р. до 31.12.2020 р. по Комплексній науковій програмі “Астрономія та фізика космосу”.

Акт впровадження (використання) результатів виконаної науково-дослідної роботи (етапу НДР) у навчальний процес
По НДР № 20БФ051-02 Хвильові процеси в активних резонансних шаруватих плазмових середовищах і метаматеріалах. Етап № 2 Розробка алгоритмів числового моделювання хвильових процесів у штучних і природних плазмових середовищах виконаної в період з 01.01.2021 р. до 31.12.2021 р. по Комплексній науковій програмі “Астрономія та фізика космосу”