Кваліфікаційні роботи.Магістри.

2021-2022 н.р.

ПІБ Тема роботи(українською та англійською мовами) ПІБ керівника ПІБ рецензента
Буряк Ігор Русланович Програмно-апартний комплекс для спостережень яскравих метеорів

Software and hardware complex for bright meteor observations

к.ф.-м.н., доц. Решетник Володимир Миколайович
Кафедра астрономії та фізики космосу
к.ф.-м.н., с.н.с. Козак Павло Миколайович
АО КНУ
Дяченко Надія Михайлівна Використання методів машинного навчання для пошуку відстаней до галактик

Application of machine learning methods for determining distances to galaxies

д.ф.-м.н. Вавилова Ірина Борисівна
ГАО НАНУ
д.ф.-м.н., доц. Чолій Василь Ярославович
Кафедра астрономії та фізики космосу
Кравченко Єлизавета Олександрівна Спектральні прояви неоднорідності магнітного поля у лімбовому сонячному спалаху за даними в лінії Н-альфа

Spectral manifestations of magnetic field inhomogeneity in the limbic solar flare according to data in the H-alpha line

д.ф.-м.н., с.н.с., пров.н.с. Лозицький Всеволод Григорович
АО КНУ
Осіпов Сергій Миколайович
ГАО
Мельник Олександр Сергійович Інформаційна ентропія сигналів ДНЧ

Information entropy of VLF signals

к.ф.-м.н., доц. Решетник Володимир Миколайович
Кафедра астрономії та фізики космосу
Федоренко Алла Костянтинівна
ІКД
Муринюк Олександр Васильович Модуль загального магнітного поля Сонця як індекс космічної погоди

The modulus of the mean magnetic field of the Sun as an index of space weather

к.ф.-м.н., н.с. Лозицька Наталія Йосипівна
АО КНУ
к.ф.-м.н., доц. Решетник Володимир Миколайович
Кафедра астрономії та фізики космосу
Оріховський Дмитро Андрійович Фотометричні дослідження блазарів BL Lacertae, Markarian 501 та Markarian 421 в оптичному спектральному діапазоні

Photometric studies of BL Lacertae, Markarian 501 and Markarian 421 blazars in the optical spectral range

к.ф.-м.н. Пономаренко Василь Олександрович
АО КНУ
Сімон Андрій Олександрович
НДЧ фізичного факультету
Чупіра Марія Вікторівна Дослідження змінності об‘єктів IGR_J19552+0044 та Gaia21cgt за даними оптичних спостережень

Search for variability of IGR_J19552 + 0044 and Gaia21cgt in the optical range

Сімон Андрій Олександрович
НДЧ фізичного факультету
к.ф.-м.н., с.н.с. Клещонок Валерій Володимирович
АО КНУ

 

2020-2021 н.р.

ПІБ Тема роботи(українською та англійською мовами) ПІБ керівника ПІБ рецензента
Колесник Іван Класифікація кандидатів наднові за допомогою нейронних мереж.

Supernovae candidates classification using neuron networks.

к.ф.-м.н., доц. Решетник Володимир Миколайович
Кафедра астрономії та фізики космосу
д.ф.-м.н. Вавилова Ірина Борисівна
ГАО НАНУ
Мавдрик Тарас Фотометрія вибраних оптичних транзієнтів Gaia. к.ф.-м.н., доц. Решетник Володимир Миколайович
Кафедра астрономії та фізики космосу
к.ф.-м.н. Лук’яник Ігор Васильович
АО КНУ
Мельник Олександр Інформаційна ентропія сигналів ДНЧ над Японією

Information entropy of VLF signals over Japan

к.ф.-м.н., доц. Решетник Володимир Миколайович
Кафедра астрономії та фізики космосу
с.н.с. Парновський Олексій Сергійович
ІКД НАНУ-ДКАУ
Мірошниченко Євгеній Динаміка арктичного озону у зимово-весняний період

Arctic ozone dynamics during winter and spring

к.ф.-м.н., асистент Грицай Асен Васильович
Кафедра астрономії та фізики космосу
к.ф.-м.н. Данилевський Василь Олексійович
АО КНУ
Пекарський Юрій Автоматизований пошук періодичних спалахів транзієнтів Gaia

Automated search for periodic flares of Gaia transients

к.ф.-м.н., доц. Решетник Володимир Миколайович
Кафедра астрономії та фізики космосу
к.ф.-м.н. Клещонок Валерій Володимирович
АО КНУ
Пічкурова Яна Просторово-часові кореляції напрямків приходу космічних променів – високоенергетичних нейтрино та спалахів Наднових

Spatial-and-Temporal Correlations of the arrival directions of cosmic rays (high-energy neutrinos) and Supernova outbursts

д.ф.-м.н., проф. Гнатик Богдан Іванович
АО КНУ
к.ф.-м.н. Колесник Юрій Леонідович
ГАО НАНУ
Сліпак Валерія Моделі детектування нейтрино від наднових в експерименті Hyper-K

Hyper-K supernova neutrino detection models

д.ф.-м.н., проф. Аушев Володимир Єгорович
Кафедра ядерної фізики, фізичний факультет
д.ф.-м.н., проф. Гнатик Богдан Іванович
АО КНУ

 

2019-2020 н.р.

ПІБ Тема роботи (українською та англійською мовами) ПІБ керівника ПІБ рецензента
Білінський Ілля Олександрович Дослідження динаміки розсіяних скупчень після віріалізації з використанням прямих N-body симуляцій

Investigation of Open Cluster Dynamical Properties after Virialisation using Direct N-body Simulations

д.ф.-м.н. Берцик Петер Петерович
ГАО НАНУ
к.ф.-м.н, с.н.с Баннікова Олена Юріївна
РІ НАНУ, м.Харків
Васюта Максим Сергійович Створення програми фільтрації та попередньої обробки спостережень лазерної локації супутників (ЛЛС).

Creation of filtering and initial processing software tool for SLR(Satellite Laser Ranging) observation.

к.ф.-м.н. Медведський Михайло Михайлович
ГАО НАНУ
д.ф.-м.н., с.н.с. Шульга Олександр Васильович
директор НДІ “МАО”
Ізвєкова Інна Олександрівна Фотометричні дослідження вибраних АЯГ із CTA-списку в оптичному спектральному діапазоні

Photometric analysis of selected AGNs from the CTA list in the optical spectral range.

д.ф.-м.н., проф. Гнатик Богдан Іванович
АО КНУ
к.ф.-м.н., доц. Решетник Володимир Миколайович
Кафедра астрономії та фізики космосу
Маркус Яна Сергіївна Фотометрична система 0.6-м телескопу та астроклімат на обсерваторії пік Терскол.

Тhe photometric system of the 0.6-m telescope and astroclimate at the Peak Terskol Observatory.

к.ф.-м.н., доц. Решетник Володимир Миколайович
Кафедра астрономії та фізики космосу
к.ф.-м.н, с.н.с Клещонок Валерій Володимирович
АО КНУ
Могорян Максим Віталійович Визначення вмісту хімічних елементів у трьох зорях сонячного типу.

On determination of elements’ abundances in three solar-type stars.

д.ф.-м.н. Павленко Яків Володимирович
ГАО НАНУ
д.ф.-м. н. Мішеніна Тамара Василівна
АО Одеського НУ
Паньківська Анна Вікторівна Особливості пульсацій магнітного поля в хвості магнітосфери Землі.

Features of magnetic field pulsations in the Earth’s magnetotail

к.ф.-м.н., доц. Козак Людмила Володимирівна
Кафедра астрономії та фізики космосу
д.ф.-м.н. Черемних Олег Костянтинович
ІКД НАНУ
Плотко Павло Павлович Прискорення та нетеплове випромінювання космічних променів в залишку Наднової Вітрила-Мол.

Acceleration and non-thermal emission of cosmic rays in Vela Jr. Supernova remnant

д.ф.-м.н., проф. Гнатик Богдан Іванович
АО КНУ
д.ф.-м.н. Федоров Юрій Іванович
ГАО НАНУ

 

2018-2019 н.р.

ПІБ Тема роботи (українською та англійською мовами) ПІБ керівника ПІБ рецензента
Гладіков Денис Костянтинович Порівняння основних аерозольних забруднювачів у Європі та Китаї за даними моделі Geos-chem

Comparison of major aerosol pollutants over Europe and China area by GEOS-Chem model data

д.ф.-м.н., доц. Чолій Василь Ярославович
Кафедра астрономії та фізики космосу
к.ф.-м.н. Сосонкін Михайло Григорович
ГАО НАНУ
Калініна Юлія Костянтинівна Транзієнти Gaia в радіо та рентгенівському діапазонах
Gaia Alerts in X-ray and Radio Ranges
к.ф.-м.н., доц. Решетник Володимир Миколайович
Кафедра астрономії та фізики космосу
к.ф.-м.н. Клещонок Валерій Володимирович
АО КНУ
Компанієць Олена Володимирівна Структура поглинаючого середовища в ядрі галактики Маркарян 4107 за даними NuSTAR та Swift/BAT”

Nuclear obscuration structure in galaxy Markarian 417 based on NuSTAR and Swift/BAT data

к.ф.-м.н. Василенко Максим Юрійович
ГАО НАНУ
к.ф.-м.н. Гнатик Роман Богданович
АО КНУ
Петренко Богдан Артемович Визначення дисперсійних співвідношень за багатосупутниковими вимірюваннями в хвості магнітосфери Землі

Multispacecraft determination of dispersion relations in the geomagnetic tail

к.ф.-м.н., доц. Козак Людмила Володимирівна
Кафедра астрономії та фізики космосу
д.ф.-м.н. Черемних Олег Костянтинович
ІКД НАНУ

 

Щоб отримати доступ на перегляд конкретної роботи/робіт, будь-ласка, подайте запит на astdept@gmail.com.

Тема листа: Ознайомлення з роботою.

В тексті листа:
1. Вкажіть мету ознайомлення з роботою.

2. Вкажіть роботу (або перелічіть, якщо декілька) за наступним шаблоном:
П.І.Б студента 1 / Назва роботи українською мовою
П.І.Б студента 2 / Назва роботи українською мовою
П.І.Б студента 3 / Назва роботи українською мовою
П.І.Б студента 4 / Назва роботи українською мовою

 

Після того, як Ваш запит погодять, вам буде надіслане посилання на скачування електронної версії роботи/робіт.