Список спецкурсів та робочі програми

2022 – 2023 навчальний рік

Бакалаври

Освітньо професійна програма “Астрономія”

Навчальний план ОПП “Астрономія”

Питання для фахового іспиту бакалаврів ОПП Астрономія

1 курс

1 семестр

2 семестр

 

2 курс

1 семестр

2 семестр

 

3 курс

1 семестр

2 семестр

 

4 курс

1 семестр

2 семестр

 

 

Бакалаври.

Освітньо професійна програма “Фізика”
Блок “Фізика космосу”
Курс 3
1 семестр

 

2 семестр
Курс 4
1 семестр
2 семестр

 

 

Магістри
Освітньо наукова програма “Астрофізика”

1 курс

Загальні курси

1 семестр

2 семестр

2 курс

1 семестр

2 семестр

Спецкурси, які читаються для інших спеціалізацій

Коледж,1 курс

1 семестр

Туркмени, 2 курс

1 семестр

  • Теорія функцій комплексної змінної, теорія ймовірності/ Теория функций комплексной переменной, теория вероятности и математическая статистика, ас.Грицай А.В.
  • Математичний аналіз / Математический анализ
  • Електрика та магнетизм, елементи сучасної електроніки / Электричество и магнетизм, элементы современной электроники

Коледж,1 курс

2 семестр

Туркмени, 2 курс

2 семестр

 

Факультет комп’ютерних наук та кібернетики, 2,3 курси

2 семестр