Головна

В 1834 році, при створенні Київського університету імені святого Володимира, була заснована кафедра астрономiї. На посаду завідуючого кафедрою в 1837 р. було запрошено відомого астронома В.Ф.Федорова, який згодом став ректором університету. Протягом другої половини ХІХ та початку ХХ століття, на кафедрі працювала низка відомих астрономів.

У 1939 р. кафедру очолює відомий астрофiзик проф. С.К. Всехсвятський.
Кафедра астрономiї стає однiєю з провiдних серед наукових установ свiту у галузi дослiджень навколосонячного простору та малих тiл Сонячної системи. На кафедрi працювали вiдомi вченi: чл.-кор. А.О. Яковкiн (декан фiзичного факультету у 1948-1950 рр.), професори I.С. Астапович, О.Ф. Богородський, Д.В. Пясковський, Е.А. Гуртовенко, М.Я. Коцаренко, М.І. Дзюбенко, Д.П. Андрієнко. З кiнця 1995 року кафедру очолює професор, доктор фіз-мат. наук В.М. Iвченко.

Основна задача кафедри полягає у ґрунтовній підготовці висококваліфікованих спеціалістів за спеціалізацією астрофізика. Набір студентів на спеціалізацію проводиться з першого курсу в кількості до 20 осіб (ліцензійний обсяг – 25 студентів).

Читають лекцiї, проводять семiнарськi заняття та практичнi роботи досвiдченi вченi й викладачi кафедри та провiднi спецiалiсти Головної астрономiчної обсерваторiї НАНУ i Астрономiчної обсерваторiї унiверситету (АО КНУ), пiдготовка здiйснюється за рiвнями бакалавра та магістра.

Яскравою рисою життя кафедри є щорiчнi мiжнароднi молодiжнi конференцiї з астрономiї та фiзики космосу, що їх готують i проводять студенти та аспiранти кафедри. У 2023 р. вiдбулася вже 29-та така конференцiя. До участi у конференцiї традицiйно запрошуються вiдомi вченi з рiзних країн свiту, якi виступають з оглядовими лекцiями.

На базі кафедри міністерство освіти та науки проводить Всеукраїнську студентську олімпіаду з астрономії та астрофізики.

 

Адреса
Кафедра астрономії та фізики космосу,
Фізичний факультет,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Глушкова 4,
03022, Київ, Україна.
Тел, факс: +380 44 521-3393
Внутр: 6393